Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVI/174/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2020-01-31 10:08:27
dokument Uchwała Nr XVI/173/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2020-01-31 10:07:58
dokument Uchwała Nr XVI/172/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2020-01-31 10:07:31
dokument Uchwała Nr XVI/171/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2020-01-31 10:07:02
dokument Uchwała Nr XVI/ 170 / 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2020-01-31 10:06:34
dokument Uchwała Nr XVI/169/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia 2020-01-31 10:06:06
dokument Uchwała Nr XVI/168/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok 2020-01-31 10:05:08
dokument Uchwała Nr XVI/167/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok. 2020-01-31 10:04:37
dokument Uchwała Nr XVI/166/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia. 2020-01-31 10:03:48
dokument Uchwała Nr XVI/165/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-01-31 10:02:01
dokument Uchwała Nr XVI/164/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2020-01-31 10:01:16
dokument Uchwała Nr XVI/163/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 2020-01-31 10:00:28
dokument Uchwała Nr XVI/162/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31 09:59:54
dokument Uchwała Nr XVI/161/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 2020-01-31 09:59:19
dokument Uchwała Nr XVI/160/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni 2020-01-31 09:58:46