Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kontrole zawartych umów przez właścicieli nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi

W konsekwencji zmian ustawowych Gmina Jastarnia od stycznia 2020 r. przestała odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in.: urzędy, szkoły, sklepy, hotele, bary, restauracje, parkingi, lokale usługowe, w tym apartamenty pod wynajem). Właściciele takich nieruchomości obowiązani są do  zawarcia indywidualnej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do, prowadzonego przez Burmistrza Jastarni, rejestru działalności regulowanej. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od ustaleń umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Właściciele takich nieruchomości nie wnoszą już opłat na rzecz Gminy Jastarnia. Właściciele takich nieruchomości nie są uprawnieni do przekazywania nadmiaru odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jastarni. Wszystkich wytwarzających odpady na terenie gminy obowiązuje selektywne gromadzenie i zagospodarowanie odpadów.

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrzowi Jastarni przysługuje prawo prowadzenia kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych obowiązków w zakresie gromadzenia i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas kontroli właściciele nieruchomości obowiązani są do przedłożenia uprawnionym przedstawicielom gminy kopii aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających wykonanie zleconej usługi np. faktur i dowodów opłat za usługę. W celu realizacji obowiązku, właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, winni dostarczyć  do Urzędu Miejskiego w Jastarni: kopie umowy wraz z dowodem opłaty za usługę. Można to zrobić osobiście w budynku Urzędu Miejskiego ul. Portowa 24, pokój 305,  lub elektronicznie wysyłając zeskanowany dokument na adres mailowy: gospodarkaodpadami@jastarnia.pl .

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1  i 2 prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uchylanie się od obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na właścicieli nieruchomości niezamieszkanych skutkować będzie wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Turzynska 02-07-2020 14:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 02-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 02-07-2020 15:07:53