Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia


 

UCHWAŁA NR XIV/93/2011

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 21 listopada 2011 rok

 

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia.

Na podstawi: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95 poz.613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. ( M.P. z dnia 25 października 2011r., nr 95 , poz 961.).

 

RADA MIASTA JASTARNIA uchwala, co następuje:

 

§ 1 .

 

Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych, któremu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i autobusy :

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t :

1) pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie 775,00

2) pow.5,5 t do 9 t włącznie 1.285,00

3) pow.9 t do mniej niż 12 t 1.540,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 t:

1) z 2 osiami

a)od 12 t do mniej niż 13 t 1.620,00

b)od 13t do mniej niż 14 t 1.620,00

c)od 14t do mniej niż 15 t 1.620,00

d)równej lub wyższej niż 15 t 1.620,00

2) z 3 osiami

a)od 12 t do mniej niż 17 t 1.450,00zł

b)od 17 t do mniej niż 19 t 1.450,00zł

c)d 19 t do mniej niż 21 t 1.620,00zł

d)d 21 t do mniej niż 23 t 1.620,00

e)od 23 t do mniej niż 25 t 2.250,00

f)równej lub wyższej niż 25 t 2.250,00zł

3) z 4 osiami i więcej

a)od 12 t do mniej niż 25 t 1.210,00zł

b)od 25 t do mniej niż 27 t 2.140,00zł

c)od 27 t do mniej niż 29 t 2.500,00zł

d)od 29 t do mniej niż 31 t 2.975,00zł

e)równej lub wyższej niż 31 t 2.975,00zł

 

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 t i poniżej 12 ton 1.820,00zł

 

  1. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t:

1) 12 ton do 36 ton włącznie 2.300,00zł

2) powyżej 36 ton 2.975,00zł

 

  1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

od 7 t do mniej niż 12 t 1.560,00zł

 

  1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę

całkowitą, równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) z 1 osią:

a) od 12 t do 25 t i równej lub wyższej niż 25 t 930,00zł

2) z 2 osiami:

a)od 12 t do mniej niż 28 t 750,00zł

b)od 28 t do mniej niż 33 t 985,00zł

c)od 33 t do mniej niż 38 t 1.820,00zł

d)równej lub wyższej niż 38 t 1.910,00zł

3) z 3 osiami:

a)od 12 t do 36 t włącznie 1.210,00zł

b)pow. 36 t do mniej niż 38 t 1.450,00

c)równej lub wyższej niż 38 t 1.450,00zł

  1. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.800,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.250,00zł

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

 

§ 3 .

Traci moc uchwała :

  • NR XLIX/367/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jastarnia.

§ 4 .

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 08:45:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Romualda Witkowska 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 13-03-2012 11:56:18