Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie opłaty od posiadania psów


 

 

UCHWAŁA NR XIV/92/2011

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 21 listopada 2011r.

 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1, lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. nr 95 poz. 961 ).

 

Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Jastarnia :

  1. wprowadza na terenie Miasta Jastarnia opłatę od posiadania psów,

  2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

  3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

 

§ 2.

 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 55,00zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3.

 

  1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

  2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 4.

 

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 

 

 

§ 5.

 

Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc Uchwała Nr XLIX/368/2010 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

 

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 08:45:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Romualda Witkowska 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 13-03-2012 11:56:28