Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli kompostują odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

  • Dla nieruchomości, dla których opłatę nalicza się w oparciu o deklarowaną ilość zużytej wody zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej na terenie nieruchomości wody na cele mieszkaniowe.
  • Dla nieruchomości, dla których opłatę nalicza się w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego  zwolnienie wynosi 0,10 zł miesięcznie za 1 m2 deklarowanej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi posiadającymi więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz właściciele nieruchomości zabudowanych jednocześnie budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi (nieruchomości mieszane).

Właściciel nieruchomości korzystający z częściowego zwolnienia spełniać musi jednocześnie następujące warunki:

  • Wyposażyć nieruchomość zamieszkałą, dla której ubiega się o częściowe zwolnienie z opłaty w przydomowy kompostownik o konstrukcji umożliwiającej prawidłowy rozkład pochodzących z gospodarstwa domowego substancji organicznych. 
  • Zagospodarować w przydomowym kompostowniku poza okresem zimowym, to znaczy przynajmniej w okresie od marca do listopada wszystkie pochodzące z gospodarstwa domowego bioodpady.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zagospodarowujących w kompostowniku przydomowym we własnym zakresie bioodpady pochodzące z gospodarstw domowych i korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie umożliwiającym powadzenie prawidłowego kompostowania, to jest od marca do listopada nie będą odbierane z terenu nieruchomości bioodpady (brązowe worki).

Przydomowy kompostownik winien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami), którego paragraf 36 określa wymagania w zakresie odległości urządzeń sanitarno – gospodarczych.

Zgodnie z art.6k ust. 4b i 4c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów, a

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności złożonej informacji, ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwała w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Jastarni nr XXVII_284_2021 z dnia 25 lutego 2021r..pdf (, 200.50Kb) 2021-06-10 10:56:49 43 razy
2 Załącznik do Uchwały Nr XXVII_284_2021.doc (, 38.50Kb) 2021-04-08 12:07:29 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Turzynska 08-04-2021 12:07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 08-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 11-01-2022 15:28:27