Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XLIV/458/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni 2022-04-29 14:37:24
dokument Uchwała nr XLIV/457/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Jastarni 2022-04-29 14:36:57
dokument Uchwała nr XLIV/456/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2022-04-29 14:36:28
dokument Uchwała nr XLIV/455/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2022-04-29 14:35:58
dokument Uchwała nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działek niezabudowanych w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy Sportowej w Jastarni 2022-04-29 14:35:33
dokument Uchwała nr XLIV/453/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2022-04-29 14:35:02
dokument Uchwała nr XLIV/452/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2022-04-29 14:34:32
dokument Uchwała nr XLIV/451/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2022-04-29 14:34:01
dokument Uchwała nr XLIV/450/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2022-04-29 14:33:34
dokument Uchwała nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/189/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasta Jastarnia do realizacji projektu ?Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej?. 2022-04-29 14:32:59
dokument Uchwała nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 na działce nr 217/43 obręb Kuźnica 2022-04-29 14:32:31
dokument Uchwała nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia - dla fragmentu dz. nr 525 2022-04-29 14:32:05
dokument Uchwała nr XLIV/446 /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastarni dla miejscowości Jurata 2022-04-29 14:31:39
dokument Uchwała nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 2022-04-29 14:31:11
dokument Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2022 r. 2022-04-29 14:30:42
dokument Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej 2022-04-29 14:30:13
dokument Uchwała nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia 2022-04-29 14:29:31
dokument Uchwała nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok 2022-04-29 14:29:05