Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ankieta konsultacyjna dotycząca włączenia do obszaru Gminy Jastarnia nieruchomości pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.

Uchwała Nr LV/528/2022
Rady Miejskiej Jastarni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jastarnia dotyczących zmiany granic gminy polegającej na włączeniu do obszaru Gminy Jastarnia nieruchomości pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia do procesu zmiany granic Gminy Jastarnia  polegającej na włączeniu do obszaru gminy nieruchomości pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oznaczonych w obrębie  ewidencyjnym 0003_Jastarnia_Zatoka jako: działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7; o łącznej  powierzchni 9401.5972 ha, zapisane w KW GD1W/00136444/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie jako własność Skarbu Państwa i jako działka nr 8 o powierzchni 0.0151 ha zapisane w KW GD2W/00023370/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie jako własność Skarbu Państwa; określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. W celu poznania opinii mieszkańców gminy w odniesieniu do zmian opisanych w par. 1
  w okresie od 20 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. prowadzone będą wśród mieszkańców Gminy Jastarnia konsultacje społeczne w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej.
 2. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu pod wybraną rubryką ankiety konsultacyjnej „Jestem za” lub „Jestem przeciw” albo „Wstrzymuję się” znaku X oraz wpisanie do ankiety danych identyfikujących uczestnika konsultacji, wskazanie daty i złożenie podpisu.
 3. Ustala się wzór ankiety konsultacyjnej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ogłoszenie dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będzie:

        1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni,

        2) na stronie internetowej Gminy Jastarnia,

        3) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni.

§ 4.

Wypełnioną ankietę, o której mowa w par. 2 należy przekazać w terminie do 15 lutego 2023r. do Urzędu Miejskiego w Jastarni w następujący sposób:

 1. Osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia;
 2. Przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-14 Jastarnia
  z dopiskiem „Konsultacje”. O złożeniu ankiety w terminie decyduje data wpływu przesyłki do adresata.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w par. 5.

§ 5.

Określa się następujące warunki i tryb składania ankiety za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. Wypełniony formularz ankiety konsultacyjnej może być składany za pomocą środków
          komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji
          Publicznej ePUAP.
  2. Formularz elektroniczny ankiety jest zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  3. Ankieta przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
          elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
          rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji
          elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z
          dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
          publiczne.

§ 6.

   1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
   2. Z przebiegu i wyników konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające informacje:
 1. o przedmiocie i celu konsultacji,
 2. o terminie realizacji konsultacji,
 3. liczbie osób uczestniczących w konsultacjach,
 4. wyniku konsultacji. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w terminie 5 dni roboczych od daty
     zakończenia konsultacji:

        1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni,

        2) na stronie internetowej Gminy Jastarnia,

        3) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Jastarnia na temat proponowanej zmiany granic Gminy Jastarnia  polegającej na włączeniu do obszaru gminy nieruchomości pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oznaczonych w obrębie  ewidencyjnym 0003_Jastarnia_Zatoka jako: działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7; o łącznej  powierzchni 9401.5972 ha, zapisane w KW GD1W/00136444/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie jako własność Skarbu Państwa i jako działka nr 8 o powierzchni 0.0151 ha zapisana w KW GD2W/00023370/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie jako własność Skarbu Państwa.

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jest niezbędne do podjęcia decyzji o wprowadzeniu w/w zmian.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja w sprawie konsultacji.pdf (PDF, 439.44Kb) 2023-01-24 14:53:14 7 razy
2 załącznik nr 1 do uchwaly LV 528 2022.pdf (PDF, 271.18Kb) 2023-01-20 15:23:52 10 razy
3 Załącznik nr2 ANKIETA.docx (DOCX, 26.64Kb) 2023-01-20 15:23:52 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 20-01-2023 15:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adrian Baranowski 20-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 24-01-2023 14:53:14