Ogłoszenia o naborze

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni 2018-12-17 11:13:21
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni 2018-12-03 15:22:14
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 2018-07-27 10:29:07
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni - 6 etatów 2018-06-18 10:55:05
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. ogólno-organizacyjnych 2017-11-29 10:47:55
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 2017-09-21 13:23:13
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta 2017-07-26 10:16:54
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości budżetowej i VAT. 2017-07-11 14:16:30
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni. 2017-07-10 09:06:15
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości budżetowej i VAT. 2017-06-28 09:57:57
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni - 5 etatów 2017-06-20 12:12:23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 2017-06-09 14:51:57
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości budżetowej i VAT. 2017-06-09 14:50:38
Burmistrz Jastarni ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4 2017-04-21 09:39:19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 2016-12-05 14:32:58
Burmistrz Miasta Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2016-08-01 14:57:35
Burmistrz Miasta Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni 2016-07-18 08:43:13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy 2016-07-04 12:56:14
Burmistrz Miasta Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni 2016-06-21 09:59:26
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy 2016-06-13 12:58:27
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni 2016-05-13 12:03:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji 2016-04-11 15:00:49
Informacja o wynikach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastarni na stanowisko Ref. ds. świadczeń wychowawczych 2016-03-14 14:12:43
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczenia wychowawczego 2016-02-26 12:46:28
Archiwum Ogłoszeń o naborze 2013-01-15 11:57:02