Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

jastarnia Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jastarni
www.jastarnia.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta eWrota

Strona główna

Dane teleadresowe


>Natura 2000<


 

ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MAJU

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłatę można wnosić:

  • przelewem na rachunek bankowy gminy w Banku PeKaO S.A.
    nr 85 1240 1268 1111 0010 5121 6123.
    W treści przelewu należy podać swój adres, kwotę, tytuł przelewu: opłata za gospodarowanie odpadami -podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
  • Gotówką w kasie Urzędu Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, w dni robocze, w godzinach 800 – 1300 podając swój adres, kwotę, tytuł wpłaty: opłata za gospodarowanie odpadami - podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

 

Opłatę należy wnieść w wysokości określonej w złożonej deklaracji według zasady, że wpłacane kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

[ podstawa prawna: art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z roku 2012 poz. 391 ze zmianami ) oraz art. 63 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z roku 2012 poz. 749 ze zmianami )]

 

Szanowni mieszkańcy!

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwał „śmieciowych” oraz informacjami, przekazywanymi do Urzędu Miasta w Jastarni przez firmę  PUK „KOMEX” Sp. z o. o., dotyczącymi aktualnego stanu  technicznego posiadanych przez mieszkańców pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, prosimy abyście Państwo dokonali przeglądu swoich pojemników.

Należy zadbać, aby:

·        elementy transportowe pojemników: uchwyty lub kółka były kompletne i sprawne;

·        zaczepy umożliwiające mechaniczny rozładunek pojemnika do śmieciarki były kompletne;

·        pojemniki posiadały klapy zabezpieczające wnętrze przed opadami atmosferycznym.

 

Jeśli Państwa pojemniki nie spełniają wyżej wymienionych wymogów pracownicy firmy PUK „KOMEX” Sp. z o. o., zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, mają prawo odmówić wykonania usługi.Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na miesiąc

kwiecień 2014 do pobrania

 

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na miesiąc

maj 2014 do pobrania


Archiwum poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastarni

Urząd Miasta Jastarni84-140 Jastarnia ul. Portowa 24
Dni i godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Dni i godziny otwarcia kasy:od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00
Tel:(58) 675 19 99
Fax:(58) 675 21 76
E-mail: sp-upo@jastarnia.pl
Adres strony internetowej:www.jastarnia.pl
Numer rachunku bankowego:BANK PEKAO S.A. V/O GDAŃSK
68 1240 2920 1111 0000 4499 0332
NIP:587-100-15-54
Regon:000525234
Numer TERYT:2211021
Kierownictwo:
Burmistrz Miasta - Tyberiusz Narkowicz
 
Z-ca Burmistrza  - mgr inż. Jacek Świdziński

Sekretarz Miasta - mgr Agnieszka Siebert

Skarbnik Miasta - mgr  Elżbieta Janusch
 
zminay WYCIĄG Z REJESTRU ZMIAN
Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Natalia Sikora 20-02-2012 11:45:50
Wytworzył dokument: Natalia Sikora 20-02-2012
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Budzisz 22-04-2014 10:41:17
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia