Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

jastarnia Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jastarni
www.jastarnia.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta eWrota

Strona główna

Dane teleadresowe

Kontrole pobierania opłaty miejscowej

Na terenie Gminy Jastarnia przeprowadzane są kontrole w zakresie pobierania opłaty miejscowej. W związku z powyższym osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi jest zobowiązana do okazania książki opłaty miejscowej. Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Jastarni.


KARTA DUŻEJ RODZINY

PYTANIA I ODPOWIEDZI>Natura 2000<


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłatę można wnosić:

  • przelewem na rachunek bankowy gminy w Banku PeKaO S.A.
    nr 85 1240 1268 1111 0010 5121 6123.
    W treści przelewu należy podać swój adres, kwotę, tytuł przelewu: opłata za gospodarowanie odpadami -podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
  • Gotówką w kasie Urzędu Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, w dni robocze, w godzinach 800 – 1300 podając swój adres, kwotę, tytuł wpłaty: opłata za gospodarowanie odpadami - podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

 

Opłatę należy wnieść w wysokości określonej w złożonej deklaracji według zasady, że wpłacane kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

[ podstawa prawna: art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z roku 2012 poz. 391 ze zmianami ) oraz art. 63 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z roku 2012 poz. 749 ze zmianami )]

 

Szanowni mieszkańcy!

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwał „śmieciowych” oraz informacjami, przekazywanymi do Urzędu Miasta w Jastarni przez firmę  PUK „KOMEX” Sp. z o. o., dotyczącymi aktualnego stanu  technicznego posiadanych przez mieszkańców pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, prosimy abyście Państwo dokonali przeglądu swoich pojemników.

Należy zadbać, aby:

·        elementy transportowe pojemników: uchwyty lub kółka były kompletne i sprawne;

·        zaczepy umożliwiające mechaniczny rozładunek pojemnika do śmieciarki były kompletne;

·        pojemniki posiadały klapy zabezpieczające wnętrze przed opadami atmosferycznym.

 

Jeśli Państwa pojemniki nie spełniają wyżej wymienionych wymogów pracownicy firmy PUK „KOMEX” Sp. z o. o., zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, mają prawo odmówić wykonania usługi.


 

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na miesiąc

wrzesień 2014 do pobrania

 

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na miesiąc

październik 2014 do pobrania


Archiwum poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastarni

Urząd Miasta Jastarni 84-140 Jastarnia ul. Portowa 24
Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Dni i godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00
Tel: (58) 675 19 99
Fax: (58) 675 21 76
E-mail: sp-upo@jastarnia.pl
Adres strony internetowej: www.jastarnia.pl
Numer rachunku bankowego: BANK PEKAO S.A. V/O GDAŃSK
68 1240 2920 1111 0000 4499 0332
NIP: 587-100-15-54
Regon: 000525234
Numer TERYT: 2211021
Kierownictwo:
Burmistrz Miasta - Tyberiusz Narkowicz
 
Z-ca Burmistrza  - mgr inż. Jacek Świdziński

Sekretarz Miasta - mgr Agnieszka Siebert

Skarbnik Miasta - mgr  Krzysztof Nadziejko
 
zminay WYCIĄG Z REJESTRU ZMIAN
Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Natalia Sikora 20-02-2012 11:45:50
Wytworzył dokument: Natalia Sikora 20-02-2012
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Budzisz 23-09-2014 09:13:00
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia