Mapa serwisu

URZĄD MIEJSKI W JASTARNI

|---Informacje dla mieszkańców

|---System powiadomień SMS

|---Dane teleadresowe

|---Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

|---Informator miejski

      |---Informator miejski - 2018 rok

      |---Informator miejski - 2017 rok

      |---Informator miejski - 2016 rok

      |---Informator miejski - 2015 rok

      |---Informator miejski - 2014 rok

      |---Informator miejski - 2013 rok

      |---Informator miejski - 2012 rok

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Organizacja Urzędu - regulaminy

System Rada

|---System Rada

|---Uchwały

      |---V sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r.

      |---IV sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r.

      |---III sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r.

      |---II sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r.

      |---I sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 listopada 2018 r.

|---Protokoły

DRUKI

|---Formularze do pobrania

WŁADZE GMINY

|--- Rada Miejska Jastarni VIII Kadencja 2018-2023

|---Burmistrz Jastarni

|---Zastępca Burmistrza Jastarni

|---Rada Miejska Jastarni VII Kadencja 2014-2018

      |---Interpelacje

            |---Interpelacje w kadencji 2014-2018

            |---Interpelacje w kadencji 2010-2014

      |---Protokoły z komisji

            |---Protokoły z komisji - 2013 rok

                  |---Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu RM

            |---Protokoły z komisji - 2012 rok

                  |---Komisja Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego

                  |---Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu RM

      |---Protokoły z sesji

            |---Protokoły z sesji - 2018 rok

            |---Protokoły z sesji - 2017 rok

            |---Protokoły z sesji - 2016 rok

            |---Protokoły z sesji - 2015 rok

            |---Protokoły z sesji - 2014 rok

            |---Protokoły z sesji - 2013 rok

            |---Protokoły z sesji - 2012 rok

      |---Komisje stałe Rady Miejskiej Jastarni

            |---Komisja Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego

            |---Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu

            |---Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu

            |---Komisja Rewizyjna

      |---Skład osobowy Rady Miejskiej Jastarni

WYBORY 2018

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

INFORMACJE

|---Ogłoszenia

      |---Archiwum Ogłoszeń

|---Ogłoszenia o naborze

      |---Archiwum Ogłoszeń o naborze

|---Nieruchomości

      |---Archiwum ogłoszeń - sprzedaż gruntów i nieruchomości

            |---Archiwum Ogłoszeń

      |---Sprzedaż/dzierżawa domów i lokali

      |---Dzierżawa/najem gruntów i lokali

            |---Archiwum Ogłoszeń

      |---Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

|---Zamówienia publiczne

|---Ochrona środowiska

      |---Program Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025

      |---rejestr wyrobów zawierających azbest

      |---Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni

      |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta

            |---Obwieszczenia Burmistrza Jastarni - 2018

            |---Obwieszczenia Burmistrza Jastarni - 2017 r.

            |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarni - 2016 r.

            |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarni - 2015 r.

            |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarnia - 2014r.

            |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarni - 2013 r.

            |---Obwieszczenia Burmistrza Miasta - 2012 rok

                  |---Archiwum Ogłoszeń

      |---Publicznie dostępny wykaz danych o ochronie środowiska

            |---Publicznie dostępny wykaz danych 2012

            |---Publicznie dostępny wykaz danych - 2013 r.

            |---Publiczne dostępny wykaz danych - 2014 r.

            |---Publicznie dostępny wykaz danych - 2015 r.

            |---Publicznie dostępny wykaz danych - 2016 r.

            |---Publicznie dostępny wykaz danych - 2017 r.

            |---Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - 2019 r.

            |---Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - 2018 r.

      |---Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2018

      |---Czyste powietrze

            |---czyste powietrze pomorza 2018

            |---czyste powietrze pomorza 2017

      |---ABC o Azbeście

            |---Dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest - eternitu

                  |---ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

                        |---zasady ogólne udzielania dotacji 2017

                        |---zasady ogólne udzielania dotacji 2016

                              |---konkurs 2016

                  |---z budżetu Miasta Jastarni

            |---Inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jastarni współfinansowane ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

|---Ewidencja kąpielisk

|---Obrona Cywilna

      |---Zima

      |---Silny Wiatr, Wichura

      |---Burze

      |---Upał

      |---Apel - Wirus pomoru świń (ASF)

      |---Kwalifikacja wojskowa

      |---Informacje

      |---Komunikaty pogodowe

            |---Komunikaty pogodowe 29.01.2018 r.

      |---Informacje od Wojewody Pomorskiego 2017

|---Oświata

      |---Regulamin przyznawania stypendiów

|---Organizacje pozarządowe

      |---Wykaz organizacji pozarządowych

      |---Ogłoszenia o konkursach

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe - za 2014 rok

            |---Radni Rady Miasta Jastarni

            |---Pracownicy Urzędu Miasta Jastarni wydający decyzje administracyjne

      |---Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014

      |---Oświadczenia majątkowe - za 2013 rok

            |---Radni Rady Miasta Jastarni

            |---Pracownicy Urzędu Miasta Jastarni wydający decyzje administracyjne

      |---Oświadczenia majątkowe - za 2012 rok

            |---Radni Rady Miasta Jastarni

            |---Pracownicy Urzędu Miasta Jastarni wydający decyzje administracyjne

      |---Oświadczenia majątkowe - za 2011 rok

            |---Radni Rady Miasta Jastarni

            |---Pracownicy Urzędu Miasta Jastarni wydający decyzje administracyjne

|---Gospodarka odpadami

      |---Dane kontaktowe

      |---Edukacja ekologiczna

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Jastarni

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jastarnia

      |---Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

      |---Segregacja odpadów komunalnych

      |---Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Jastarnia

      |---Informacje

      |---Harmonogramy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych

      |---Zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

      |---Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|---Świadczenia rodzinne

|---Kontrole

      |---Kontrole zewnętrzne

|---Natura 2000

|---Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

      |---Kontrola zarządcza za 2017 rok

      |---Kontrola zarządcza za 2016 rok

      |---Kontrola Zarządcza za 2015 rok

      |---Kontrola Zarządcza za 2014 rok

      |---Kontrola Zarządcza za 2013 rok

PRAWO MIEJSCOWE

|---Uchwały Rady Miejskiej Jastarni

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

                  |---LI Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r.

                  |---L Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r.

                  |---XLIX Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r.

                  |---XLVIII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r.

                  |---XLVII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r.

                  |---XLVI Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r.

                  |---XLV Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r.

                  |---XLIV Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r.

                  |---XLIII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r.

                  |---XLII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r.

            |---Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

                  |---XLI Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r.

                  |---XL Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r.

                  |---XXXIX Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 r.

                  |---XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r.

                  |---XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r.

                  |---XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r.

                  |---XXXV Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 maja 2017 r.

                  |---XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r.

                  |---XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r.

                  |---XXXII Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lutego 2017 r.

                  |---XXXI Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 2 lutego 2017 r.

                  |---XXX Sesja Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2017 r.

            |---Uchwały Rady Miasta z 2016 roku

                  |---XXIX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r.

                  |---XXVIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r.

                  |---XXVII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 października 2016 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września 2016 r.

                  |---XXV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r.

                  |---XXIV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r.

                  |---XXIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2016 r.

                  |---XXII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 kwietnia 2016 roku

                  |---XXI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 roku

                  |---XX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku

                  |---XIX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2016 r.

                  |---XVIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 roku

            |---Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

                  |---XVII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 r.

                  |---XVI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2015 r.

                  |---XV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2015 r.

                  |---XIV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 września 2015 r.

                  |---XIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 lipca 2015 r.

                  |---XII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2015 r.

                  |---XI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2015 r.

                  |---X Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 kwietnia 2015 r.

                  |---IX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2015 r.

                  |---VIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 23 lutego 2015 r.

                  |---VII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 9 lutego 2015 r.

                  |---VI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 2 lutego 2015 r.

                  |---V Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 r.

                  |---IV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 15 stycznia 2015 r.

            |---Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

                  |---III Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2014 r.

                  |---II Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 8 grudnia 2014 r.

                  |---I Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 1 grudnia 2014 r.

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

                  |---LV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 6 listopada 2014 r.

                  |---LIV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 października 2014 r.

                  |---LIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września 2014 r.

                  |---LII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 01 sierpnia 2014 r.

                  |---LI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2014 r.

                  |---L Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2014 r.

                  |---XLIX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2014 r.

                  |---XLVIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2014 r.

                  |---XLVII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 31 marca 2014 r.

                  |---XLVI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 24 lutego 2014 r.

                  |---XLV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 stycznia 2014 r.

            |---Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

                  |---XXIX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2013 r.

                  |---XXX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2013 r.

                  |---XXXI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2013 r.

                  |---XXXII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2013 r.

                  |---XXXIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 22 kwietna 2013 r.

                  |---XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2013 r.

                  |---XXXV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 maja 2013 r.

                  |---XXXVI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 15 czerwca 2013 r.

                  |---XXXVII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013 r.

                  |---XXXVIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 9 lipca 2013 r.

                  |---XXXIX Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 29 lipca 2013 r.

                  |---XL Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 16 września 2013 r.

                  |--- XLI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 września 2013 r.

                  |---XLII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2013 r.

                  |---XLIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 listopada 2013 r.

                  |---XLIV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 19 grudnia 2013 r.

            |---Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

                  |---XVI sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 r.

                  |---XVII sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 27 lutego 2012 r.

                  |--- XVIII sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 26 marca 2012 r.

                  |---XIX sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 23 kwietnia 2012 r.

                  |---XX sesja Rady Miasta Jastarnia z dnia 21 maja 2012 r.

                  |---XXI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 maja 2012 r.

                  |---XXII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 25 czerwca 2012 r.

                  |---XXIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 lipca 2012 r.

                  |---XXIV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 30 lipca 2012 roku

                  |---XXV Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 24 września 2012 r.

                  |---XXVIII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 28 grudnia 2012 r.

                  |---XXVII Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 26 listopada 2012 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 r.

|---Zarządzenia Burmistrza Jastarni

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2019 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2018 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2017 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2016 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2015 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2014 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza - 2013 rok

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Stawki obowiązujące w 2012 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2013 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2019 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2018 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2017 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2016 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2015 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2014 roku

|---Statut Gminy Jastarnia

|---Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Jastarnia

|---Zagospodarowanie przestrzenne

      |---System Informacji Przestrzennej Gminy Jastarnia

      |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni

      |---Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

      |---Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

FINANSE

|---Budżet

      |---Budżet - 2011 rok

      |---Budżet - 2012 rok

      |---Budżet - 2013 rok

      |---Budżet - 2014 rok

      |---Budżet - 2015 rok

      |---Budżet - 2016 rok

      |---Budżet - 2017 rok

      |---Budżet - 2019 rok

      |---Budżet - 2018 rok

|---Sprawozdania

      |---Sprawozdania - 2010 rok

      |---Sprawozdania - 2011 rok

      |---Sprawozdania - 2012 rok

            |---Sprawozdania IV kwartał 2012 roku

            |---Sprawozdania III kwartał 2012 roku

            |---Sprawozdania II kwartał 2012 roku

            |---Sprawozdania I kwartał 2012 roku

      |---Sprawozdania - 2013 rok

            |---Sprawozdania IV kwartał 2013 roku

            |---Sprawozdania III kwartał 2013 roku

            |---Sprawozdania II kwartał 2013 roku

            |---Sprawozdania I kwartał 2013 roku

      |---Sprawozdania - 2014 rok

            |---Sprawozdania IV kwartał 2014 roku

            |---Sprawozdania III kwartał 2014 roku

            |---Sprawozdania II kwartał 2014 roku

            |---Sprawozdania I kwartał 2014 roku

      |---Sprawozdania - 2015 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2015

            |---Sprawozdania za III kwartał 2015

            |---Sprawozdania II kwartał 2015 roku

            |---Sprawozdania I kwartał 2015 roku

      |---Sprawozdania - 2016 rok

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania I kwartał 2016 roku

      |---Sprawozdania - 2017 rok

            |---Sprawozdania za I kwartał 2017 r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2017 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2017 r.

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.

      |---Sprawozdania - 2018 rok

            |---Sprawozdania styczeń 2018 r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2018 r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2018 r.

            |---Sprawozdania lipiec 2018 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.

      |---Sprawozdania - 2019 rok

            |---Sprawozdania styczeń 2019 r.

|---Wieloletnia prognoza finansowa

      |---Wieloletnia prognoza finansowa - 2011 rok

      |---Wieloletnia prognoza finansowa - 2012 rok

      |---Wieloletnia prognoza finansowa - 2013 rok

      |---Wieloletnia prognoza finansowa - 2014 rok

      |---Wieloletnia prognoza finansowa 2015 - 2019

      |---Wieloletnia prognoza finansowa 2016 - 2019

      |---Wieloletnia prognoza finansowa 2017 - 2021

      |---Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

|---Jednostki budżetowe

|---Jednostki z osobowością prawną