Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:25:26 edycja dokumentu
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:18:58 usunięcie dokument
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:18:14 dodanie dokumentu
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:16:46 dodanie dokumentu
Dyżur Senatora Sławomira Rybickiego w Jastarni 7 grudnia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-12-11 08:38:53 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-10 08:22:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 08:20:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-07 08:19:07 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 07:59:39 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 07:57:56 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Ewa Świątczak 2018-12-07 07:50:35 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:13:09 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:11:52 edycja dokumentu
Dyżur Senatora Sławomira Rybickiego w Jastarni 7 grudnia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:10:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:03:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:01:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-03 15:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ewa Świątczak 2018-12-03 15:03:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Ewa Świątczak 2018-12-03 15:02:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Ewa Świątczak 2018-12-03 14:59:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:58:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku Ewa Świątczak 2018-12-03 14:57:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK w Elblągu Ewa Świątczak 2018-12-03 14:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:53:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Ewa Świątczak 2018-12-03 14:51:59 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 14:13:39 edycja dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:31:17 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:31:05 usunięcie dokument
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:30:08 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:27:05 usunięcie dokument
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:22:37 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:21:11 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:20:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-11-30 12:07:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:03:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:00:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:58:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:58:34 edycja dokumentu