Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 159KB) 2018-05-11 14:31:34 159KB 179 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ kładki.pdf (PDF, 251KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:32:02 251KB 58 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:32:25 113KB 143 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:32:41 116KB 184 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:33:06 122KB 170 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:33:39 127KB 158 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:34:33 90.KB 163 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:34:48 93.KB 139 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:35:08 93.KB 155 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:35:29 123KB 134 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 45.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:43:56 45.MB 39 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:48:55 125KB 143 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Raport z inwentaryzacji.pdf (PDF, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:49:49 3.0MB 468 razy
13 Załącznik nr 12 do SIWZ - Geotechniczne warunki posadowienia.zip (ZIP, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-11 14:51:06 4.7MB 32 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Informacja z 18.05.2018.pdf (PDF, 99.KB) 2018-05-18 10:49:39 99.KB 208 razy
2 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy zmiana.pdf (PDF, 127KB) 2018-05-18 10:50:07 127KB 161 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 271.7.2018.pdf (PDF, 307KB) 2018-05-28 11:04:39 307KB 129 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki tablica.pdf (PDF, 418KB) 2018-06-13 13:07:19 418KB 87 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 118KB) 2018-07-06 10:13:24 118KB 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 11-05-2018 14:31:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 06-07-2018 10:13:24