Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 159KB) 2018-05-11 14:31:34 159KB 17 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ kładki.pdf 2018-05-11 14:32:02 251KB 16 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf 2018-05-11 14:32:25 113KB 11 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-05-11 14:32:41 116KB 12 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf 2018-05-11 14:33:06 122KB 11 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf 2018-05-11 14:33:39 127KB 13 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf 2018-05-11 14:34:33 90.KB 10 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2018-05-11 14:34:48 93.KB 13 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf 2018-05-11 14:35:08 93.KB 12 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf 2018-05-11 14:35:29 123KB 13 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip 2018-05-11 14:43:56 45.MB 17 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf 2018-05-11 14:48:55 125KB 14 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Raport z inwentaryzacji.pdf 2018-05-11 14:49:49 3.0MB 10 razy
13 Załącznik nr 12 do SIWZ - Geotechniczne warunki posadowienia.zip 2018-05-11 14:51:06 4.7MB 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacja z 18.05.2018.pdf (PDF, 99.KB) 2018-05-18 10:49:39 99.KB 3 razy
2 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy zmiana.pdf (PDF, 127KB) 2018-05-18 10:50:07 127KB 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 11-05-2018 14:31:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 18-05-2018 10:50:07