Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 89.KB) 2018-05-15 10:38:19 89.KB 84 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:38:19 160KB 193 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:38:47 35.KB 62 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:38:57 28.KB 55 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:39:53 48.KB 34 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:40:06 26.KB 147 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:40:15 24.KB 51 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową.rar (RAR, 25.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-15 10:46:18 25.MB 68 razy
8 SIWZ po zmianach z 23.05.2018 r..pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-05-23 12:06:51 160KB 21 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia z 23.05.2018 r..pdf (PDF, 73.KB) 2018-05-23 15:34:02 73.KB 65 razy
2 Załączniki do wyjaśnień z 23.05.2018 r.rar (RAR, 24.MB) 2018-05-23 15:38:33 24.MB 79 razy
3 Wyjaśnienia z 24.05.2018 r..pdf (PDF, 103KB) 2018-05-24 13:07:18 103KB 67 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 21.KB) 2018-05-23 09:06:26 21.KB 71 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 237KB) 2018-06-04 12:24:18 237KB 71 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki.pdf (PDF, 288KB) 2018-06-12 11:25:41 288KB 73 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kredyt.pdf (PDF, 99.KB) 2018-06-29 13:55:37 99.KB 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 15-05-2018 10:38:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 29-06-2018 13:55:37