Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 89.KB) 2018-05-15 10:38:19 89.KB 20 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-05-15 10:38:19 160KB 33 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf 2018-05-15 10:38:47 35.KB 18 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-05-15 10:38:57 28.KB 16 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania.pdf 2018-05-15 10:39:53 48.KB 11 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf 2018-05-15 10:40:06 26.KB 12 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf 2018-05-15 10:40:15 24.KB 22 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową.rar 2018-05-15 10:46:18 25.MB 30 razy
8 SIWZ po zmianach z 23.05.2018 r..pdf 2018-05-23 12:06:51 160KB 3 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 21.KB) 2018-05-23 09:06:26 21.KB 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 15-05-2018 10:38:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 23-05-2018 12:06:51