Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:37:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wydania nieruchomości obejmującej dz. nr. 88, położoną w Juracie Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:33:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:31:14 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:27:54 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:26:46 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:25:58 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:24:49 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:24:09 dodanie dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 - Uchwały Klaudia Budzisz 2018-10-16 13:23:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia i nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni. Bartosz Mudlaff 2018-10-16 12:43:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia i nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni. Bartosz Mudlaff 2018-10-16 12:43:12 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-10-16 11:06:32 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Klaudia Budzisz 2018-10-16 10:41:49 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. Helena Dahl 2018-10-15 13:05:05 usunięcie załacznika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. Helena Dahl 2018-10-15 13:05:00 usunięcie załacznika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. Helena Dahl 2018-10-15 13:04:45 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia i nakładu kart do głosowania w wyborach Burmistrza Jastarni. Bartosz Mudlaff 2018-10-12 11:20:16 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Bartosz Mudlaff 2018-10-12 09:54:05 dodanie dokumentu
Prezentacja Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Bartosz Mudlaff 2018-10-12 09:50:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-10-12 07:56:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-10-12 07:48:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-10-11 14:13:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. - 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-10-11 14:10:38 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. Helena Dahl 2018-10-08 15:31:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Bartłomiej Długi Ewa Świątczak 2018-10-08 09:53:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Oskar Struk Ewa Świątczak 2018-10-08 09:40:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Ryszard Struck Ewa Świątczak 2018-10-08 09:39:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Rafał Stobba Ewa Świątczak 2018-10-08 09:38:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Marek Konkel Ewa Świątczak 2018-10-08 09:37:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-08 09:37:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Andrzej Kohnke Ewa Świątczak 2018-10-08 09:36:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Daniel Kohnke Ewa Świątczak 2018-10-08 09:35:19 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnej - Barbara Kohnke Ewa Świątczak 2018-10-08 09:34:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Kazimierz Klejna Ewa Świątczak 2018-10-08 09:33:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnej - Daniela Lenc Ewa Świątczak 2018-10-08 09:32:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnej - Michaela Gronalewska Ewa Świątczak 2018-10-08 09:31:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Leszek Budzisz Ewa Świątczak 2018-10-08 09:30:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnej - Elżbieta Budzisz Ewa Świątczak 2018-10-08 09:29:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie Radnego - Mariusz Barlasz Ewa Świątczak 2018-10-08 09:28:00 dodanie dokumentu