Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rachunek zysków i strat jednostki Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:44:54 edycja dokumentu
Informacja dodatkowa Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:44:16 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:43:27 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:42:14 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:41:25 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:39:49 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:38:59 dodanie dokumentu
Wyciąg danych Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:38:26 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:37:36 dodanie dokumentu
Bilans Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:36:40 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:35:53 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:34:58 dodanie dokumentu
Bilans 2019 (zakładka menu) Aleksandra Arendt 2020-05-29 15:32:04 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego o przeprowadzeniu okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Aleksandra Arendt 2020-05-29 09:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-28 15:20:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2020-05-28 15:19:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-28 15:18:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-28 15:17:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na: umorzenie w całości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, odroczenia terminu płatności nieumorzonej części wraz z rozłożeniem zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od ww. należności, a także odroczenia terminu płatności opłaty rocznej oraz o rozłożenie zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od w/w należności związanych z gruntem położonym w Jastarni. Ewa Świątczak 2020-05-28 15:17:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/198/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2020-05-28 15:16:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Ewa Świątczak 2020-05-28 15:15:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok Ewa Świątczak 2020-05-28 15:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 Ewa Świątczak 2020-05-28 15:13:35 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2020-05-28 11:40:44 edycja dokumentu
Odpady medyczne wytworzone w gospodarstwach domowych Beata Turzynska 2020-05-28 11:00:11 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 (zakładka menu) Ewa Świątczak 2020-05-27 07:38:24 edycja pozycji menu
Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 (zakładka menu) Ewa Świątczak 2020-05-27 07:37:21 edycja pozycji menu
Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 (zakładka menu) Ewa Świątczak 2020-05-27 07:36:51 dodanie pozycji menu
RR.271.6.2020 Świadczenia usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia Agnieszka Konkel 2020-05-26 18:22:12 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2020-05-24 11:34:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za 2019 rok oraz innych informacji Aleksandra Arendt 2020-05-21 09:27:23 dodanie dokumentu
RR.271.5.2020 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. Agnieszka Konkel 2020-05-18 17:58:50 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2020-05-15 15:08:32 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 KOREKTA Aleksandra Arendt 2020-05-15 15:04:49 dodanie dokumentu
271.4.2020 Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023 Helena Dahl 2020-05-14 14:50:41 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2020-05-14 09:02:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2020 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. Aleksandra Arendt 2020-05-13 10:41:33 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Aleksandra Arendt 2020-05-13 09:07:06 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:57:07 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:53:30 dodanie dokumentu