Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020 Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:50:43 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:46:58 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:45:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 11 maja 2020 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA ORAZ PŁATNYMI PARKINGAMI NA TERENIE GMINY JASTARNIA W SEZONACH LETNICH 2020-2023 Aleksandra Arendt 2020-05-13 08:17:05 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2020-05-12 10:18:35 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - maj 2020 r. Beata Turzynska 2020-05-12 10:13:38 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2020 Beata Turzynska 2020-05-12 10:10:32 dodanie dokumentu
271.4.2020 Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023 Helena Dahl 2020-05-11 14:43:24 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2020-05-11 11:26:51 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2020-05-11 11:24:26 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2020-05-11 11:04:28 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2020-05-07 07:57:10 edycja dokumentu
Budżet - 2020 r. Aleksandra Arendt 2020-05-05 11:22:04 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Aleksandra Arendt 2020-05-05 11:21:15 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Aleksandra Arendt 2020-05-05 11:15:55 edycja dokumentu
Budżet - 2020 r. Aleksandra Arendt 2020-05-05 11:10:34 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-05 10:15:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-05 10:15:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Ewa Świątczak 2020-05-05 10:14:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-05 10:14:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/190/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2020-05-05 10:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/189/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2020 Ewa Świątczak 2020-05-05 10:13:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/188/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Ewa Świątczak 2020-05-05 10:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/187/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru Ewa Świątczak 2020-05-05 10:11:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania Ewa Świątczak 2020-05-05 10:11:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok Ewa Świątczak 2020-05-05 10:09:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 Ewa Świątczak 2020-05-05 10:08:47 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XVII/2020 z obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali obrad Rady w Urzędzie Miejskim w Jastarni. Ewa Świątczak 2020-05-05 10:05:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza ustny przetarg nieograniczony na poddzierżawę 5 lokalizacji plaży zatokowej w Juracie - wyznaczenie terminu przetargu na dzień 20.05.2020r. Wioletta Orzechowska 2020-05-04 14:35:48 usunięcie załacznika
Burmistrz Jastarni ogłasza ustny przetarg nieograniczony na poddzierżawę 5 lokalizacji plaży zatokowej w Juracie - wyznaczenie terminu przetargu na dzień 20.05.2020r. Wioletta Orzechowska 2020-05-04 14:32:18 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza ustny przetarg nieograniczony na poddzierżawę 5 lokalizacji plaży zatokowej w Juracie - wyznaczenie terminu przetargu na dzień 20.05.2020r. Wioletta Orzechowska 2020-05-04 14:22:53 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza ustny przetarg nieograniczony na poddzierżawę 5 lokalizacji plaży zatokowej w Juracie - wyznaczenie terminu przetargu na dzień 20.05.2020r. Wioletta Orzechowska 2020-05-04 14:17:22 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2020-04-30 15:14:55 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2020-04-29 14:47:21 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2020-04-27 09:37:37 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2020-04-27 09:37:03 edycja dokumentu
Informator miejski - kwiecień 2020 r. Aleksandra Arendt 2020-04-27 09:04:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dni wolnych od pracy Aleksandra Arendt 2020-04-21 14:41:51 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2020-04-21 14:36:22 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności w związku z epidemią choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Aleksandra Arendt 2020-04-21 14:34:23 dodanie dokumentu