Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Tomasz Karczyński 2018-10-08 08:32:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Tomasz Karczyński 2018-10-08 08:22:26 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Tomasz Karczyński 2018-10-08 08:22:20 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-05 13:11:31 dodanie dokumentu
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Powiatowej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-05 13:09:33 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-04 08:57:02 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Agnieszka Konkel 2018-10-03 10:03:33 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-02 20:53:11 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-02 15:01:13 edycja dokumentu
Nadzór inwestorski w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Agnieszka Konkel 2018-10-02 14:57:53 dodanie dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 28 września 2018 r. powołanie OKW w gm. Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-02 14:26:07 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Jastarni Bartosz Mudlaff 2018-10-02 14:20:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 2 października 2018 r. O przeprowadzeniu głosowania tylko jednego kandydata na Burmistrza Jastarni Bartosz Mudlaff 2018-10-02 14:14:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-02 14:00:43 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-02 13:58:19 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-02 13:40:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Jastarnia, ul. A. Mickiewicza Wioletta Orzechowska 2018-10-02 12:09:11 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-10-02 12:00:16 dodanie dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 2 października 2018 r. zmiany w składzie OKW ds. ustalenia wyników Nr 1 w Jastarni.pdf Klaudia Budzisz 2018-10-02 11:38:54 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ewa Świątczak 2018-10-02 10:08:47 dodanie dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-10-02 09:11:10 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-10-02 09:10:36 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-02 07:57:01 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-02 07:23:01 dodanie dokumentu
Uchwała L/489/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2018-10-01 13:15:44 dodanie dokumentu
Uchwała L/488/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2018-10-01 13:15:16 dodanie dokumentu
Uchwała L/487/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Ewa Świątczak 2018-10-01 13:14:47 dodanie dokumentu
Uchwała L/486/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Ewa Świątczak 2018-10-01 13:14:18 dodanie dokumentu
Uchwała L/485/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-01 13:13:52 dodanie dokumentu
Uchwała L/484/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-01 13:13:20 dodanie dokumentu
Uchwała L/483/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni Ewa Świątczak 2018-10-01 13:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała L/482/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na rok 2018. Ewa Świątczak 2018-10-01 13:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała L/481/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Ewa Świątczak 2018-10-01 13:09:45 dodanie dokumentu
Uchwała L/480/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarni na 2018 rok. Ewa Świątczak 2018-10-01 13:07:55 dodanie dokumentu
Uchwała L/479/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024. Ewa Świątczak 2018-10-01 13:06:33 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-01 12:30:35 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA JASTARNI z dnia 26 września 2018r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Klaudia Budzisz 2018-10-01 10:54:32 dodanie dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 28 września 2018 r. powołanie OKW w gm. Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-01 10:50:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-09-28 12:48:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-09-28 12:45:47 edycja dokumentu