Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:08:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:08:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych" Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:06:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych" Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną" Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:01:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną" Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:56:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:54:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetow Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:51:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetow Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:49:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:49:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:47:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:45:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:44:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:43:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:40:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:36:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:36:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:33:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:31:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:27:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:26:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:23:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181A/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:23:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:23:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:20:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastarnia za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:20:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastarnia za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:16:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:15:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:11:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:10:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 20:08:00 edycja dokumentu