Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:49:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 63/2018 rok z dnia 28.02.2018 r Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:47:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 62/2018 rok z dnia 28.02.2018 r. Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:46:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:42:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:40:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Jastarni Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uczestnictwa w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:37:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej " Budowa ulicy Sportowej w Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-05-04 15:10:03 edycja dokumentu
Informator miejski - kwiecień 2018 Klaudia Budzisz 2018-05-04 11:10:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości Ewa Świątczak 2018-05-04 07:51:00 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-04 07:31:55 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-05-03 08:10:39 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:27:55 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:26:24 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:25:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/445/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:23:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:20:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:19:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/442/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:18:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:18:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/440/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:16:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/439/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:14:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/438/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:13:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/437/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:11:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/436/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:09:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/418/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza-edycja 2018" na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:06:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Klaudia Budzisz 2018-05-02 20:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/433/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jastarnia na lata 2018-2020 Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:59:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/432/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:57:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:55:14 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:45:00 dodanie dokumentu
IMG-PIB ostrzega pomorskie, burze z gradem w nocy 02/03.05, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 80 km/h. Bartosz Mudlaff 2018-05-02 18:39:23 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-02 14:00:53 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-05-02 14:00:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-05-02 12:49:56 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-05-02 12:47:36 edycja dokumentu
Informacja o opłacie miejscowej na terenie Gminy Jastarnia w roku 2018. Klaudia Budzisz 2018-05-02 08:07:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLV/2018 z obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-05-02 08:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-02 07:56:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-30 15:20:24 edycja dokumentu