Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-03-08 14:48:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-08 14:47:09 edycja dokumentu
Apel - Wirus pomoru świń (ASF) Klaudia Budzisz 2018-03-08 11:15:02 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2018-03-08 10:01:11 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - kwiecień 2018 ROKU Beata Turzynska 2018-03-07 15:22:11 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-07 15:20:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-07 15:20:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-03-07 13:57:49 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - kwiecień 2018 ROKU Beata Turzynska 2018-03-06 13:08:00 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - kwiecień 2018 ROKU Beata Turzynska 2018-03-06 13:06:38 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - kwiecień 2018 ROKU Beata Turzynska 2018-03-06 13:06:03 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-05 14:30:05 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-05 07:20:34 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-05 07:19:31 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-03-02 12:15:34 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-01 12:03:48 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2018 r. Emilia Pokrywka-Klein 2018-03-01 09:44:53 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2018 r. Emilia Pokrywka-Klein 2018-03-01 09:24:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/423/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:30:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/422/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:29:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/421/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/420/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:27:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/419/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, dla których Gmina Jastarnia jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli ich prawidłowego pobrania i wykorzystania Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:23:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/418/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza-edycja 2018" na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-03-01 07:19:46 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-28 14:48:01 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-28 08:07:25 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-28 07:58:53 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-27 13:51:09 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-27 11:44:52 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-27 11:44:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/N/2018 z obrad XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 9.30 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-02-27 10:17:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 z obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-02-27 10:15:25 edycja dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 z obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-02-27 10:14:58 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-02-27 09:41:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-02-27 09:38:54 edycja dokumentu
Interpelacja Radnego Ryszarda Struck zgłoszona na XLII sesji RM Jastarni w dniu 25 stycznia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-02-27 08:02:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-02-26 14:05:53 dodanie dokumentu
BURMISTRZ JASTARNI ogłasza pierwsze przetargi pisemne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ograniczone do mieszkańców Gminy Jastarnia zameldowanych na pobyt stały Wioletta Orzechowska 2018-02-26 13:31:05 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-23 19:01:07 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-23 18:59:48 dodanie dokumentu