Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:55:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:50:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 236/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia? obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych? Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:45:42 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:31:04 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:29:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235a/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:26:46 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-26 07:59:20 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-25 08:57:51 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-24 14:53:11 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-23 17:57:33 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-23 08:28:13 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-23 08:26:07 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-22 13:58:13 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Waldemar Antkowski 2017-12-22 12:50:17 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Waldemar Antkowski 2017-12-22 12:47:17 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Waldemar Antkowski 2017-12-22 12:44:50 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Helena Dahl 2017-12-22 11:40:22 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Helena Dahl 2017-12-22 10:50:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2017-12-22 09:37:38 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-22 07:09:29 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-22 07:06:35 dodanie dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:19:44 dodanie dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2017-2021 Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:17:42 edycja dokumentu
Budżet - 2017 r. Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:17:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:15:28 dodanie dokumentu
Budżet - 2017 r. Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:13:45 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2017-2021 Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:12:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 A Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:12:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kuźnicy Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:08:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/398/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:05:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/397/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu udziałów Gminy Jastarnia w nieruchomości położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:04:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/396/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:03:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/395/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:01:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/394/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2017-12-21 21:00:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/393/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:59:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/392/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/391/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:58:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/390/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:57:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/389/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:56:31 dodanie dokumentu