Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:07:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:04:09 dodanie dokumentu
Statut Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:57:04 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:54:47 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:54:08 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:53:03 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:52:12 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:50:51 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:49:39 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:48:25 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:47:23 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 18:05:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie Burmistrza Jastarni - Tyberiusz Narkowicz Ewa Świątczak 2018-10-23 10:42:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni - Joanna Konkel-Marchwińska Ewa Świątczak 2018-10-23 10:41:42 edycja dokumentu
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni - Joanna Konkel-Marchwińska Ewa Świątczak 2018-10-23 10:41:31 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:49:17 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:49:00 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:37:19 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:35:37 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-23 08:25:30 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 08:11:06 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 07:47:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:37:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Ewa Świątczak 2018-10-22 13:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ewa Świątczak 2018-10-22 13:34:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności Ewa Świątczak 2018-10-22 13:32:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Ewa Świątczak 2018-10-22 13:30:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Ewa Świątczak 2018-10-22 13:29:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty Ewa Świątczak 2018-10-22 13:28:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:25:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 r. Ewa Świątczak 2018-10-22 13:25:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:22:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:14:42 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:04:22 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:03:49 edycja dokumentu