Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2019-01-25 14:01:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2019-01-25 13:57:36 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2019-01-25 13:40:51 dodanie dokumentu
Interpelacja B. Selin Ewa Świątczak 2019-01-25 12:09:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica - etap I Klaudia Budzisz 2019-01-25 11:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Klaudia Budzisz 2019-01-25 10:56:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2019-01-25 10:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatu Klaudia Budzisz 2019-01-25 10:46:47 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2019-01-25 09:24:08 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2019-01-25 09:21:46 edycja dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2019-01-25 09:21:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2019-01-25 09:10:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2019-01-25 09:09:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej Klaudia Budzisz 2019-01-25 09:08:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod udostępnienie przejazdu i przechodu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2019-01-25 09:06:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-25 09:03:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:58:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2019-01-25 08:54:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2019-01-25 08:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2019-01-25 08:53:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2019-01-25 08:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:52:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Ewa Świątczak 2019-01-25 08:52:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Ewa Świątczak 2019-01-25 08:51:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2019r Ewa Świątczak 2019-01-25 08:51:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. Ewa Świątczak 2019-01-25 08:50:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:50:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok Ewa Świątczak 2019-01-25 08:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:48:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2019-01-25 08:45:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:44:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR IV/2018 z obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady w Urzędzie Miejskim w Jastarni. Ewa Świątczak 2019-01-25 08:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni, urządzenie miejsc parkingowych oraz dojazdu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:36:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:32:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej Klaudia Budzisz 2019-01-25 08:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I. Klaudia Budzisz 2019-01-25 07:59:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 14:41:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2019-01-24 14:33:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 14:21:23 dodanie dokumentu