Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019 Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:28:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:24:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:19:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:13:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:08:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:07:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:51:25 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 korekta Klaudia Budzisz 2018-07-25 07:56:57 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku korekta Klaudia Budzisz 2018-07-25 07:56:19 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:27:51 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:26:44 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:25:44 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:24:35 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 2 kwartału roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:23:39 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:22:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Ryszard Struck Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:20:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Rafał Stobba Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:20:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Oskar Struk Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:18:19 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radna Michaela Gronalewska Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:17:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Mariusz Barlasz Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:17:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Marek Konkel Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:16:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Leszek Budzisz Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:16:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Kazimierz Klejna Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:15:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radna Elżbieta Budzisz Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:15:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radna Daniela Lenc Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:15:09 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Daniel Kohnke Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:14:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Bartłomiej Długi Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:14:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radny Andrzej Kohnke Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:13:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Radna Barbara Kohnke Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:13:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Klaudia Budzisz 2018-07-19 08:10:27 edycja dokumentu
Informacja dotycząca dyżurów Rady Miasta Danuta Konkel 2018-07-19 08:02:25 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-07-19 07:59:28 edycja dokumentu