Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:55:14 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Klaudia Budzisz 2018-05-02 19:45:00 dodanie dokumentu
IMG-PIB ostrzega pomorskie, burze z gradem w nocy 02/03.05, opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 80 km/h. Bartosz Mudlaff 2018-05-02 18:39:23 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-02 14:00:53 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-05-02 14:00:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-05-02 12:49:56 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-05-02 12:47:36 edycja dokumentu
Informacja o opłacie miejscowej na terenie Gminy Jastarnia w roku 2018. Klaudia Budzisz 2018-05-02 08:07:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLV/2018 z obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-05-02 08:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-02 07:56:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-30 15:20:24 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-30 15:19:55 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-30 13:51:21 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-30 13:50:50 dodanie dokumentu
BURMISTRZ JASTARNI ogłasza pierwsze przetargi pisemne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ograniczone do mieszkańców Gminy Jastarnia zameldowanych na pobyt stały Ewa Świątczak 2018-04-27 14:30:51 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 na Dostawę wózka kąpielowego dla osób niepełnosprawnych dla zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-27 13:51:50 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-27 13:01:53 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-26 15:24:05 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-26 13:52:12 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-26 13:52:06 usunięcie załacznika
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-26 12:54:45 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 na Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:50:43 usunięcie załacznika
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 na Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:48:58 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:46:02 dodanie dokumentu
Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I. Agnieszka Konkel 2018-04-25 16:03:31 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-04-25 09:58:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-04-25 09:19:40 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-25 07:19:59 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-25 07:18:58 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-24 16:44:36 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-24 15:28:01 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-24 13:47:04 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:55:42 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:52:33 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:13:13 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:10:38 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:09:16 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:07:42 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 1 kwartału roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:05:48 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:02:56 dodanie dokumentu