Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca dyżurów Rady Miasta Danuta Konkel 2018-07-19 08:02:25 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-07-19 07:59:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-07-19 07:57:51 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-19 07:19:49 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-18 10:03:58 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-18 08:45:38 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-07-18 08:44:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2018-07-17 10:44:20 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni - 6 etatów Klaudia Budzisz 2018-07-17 10:31:59 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni - 6 etatów Klaudia Budzisz 2018-07-17 08:59:51 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Ewa Świątczak 2018-07-16 14:19:14 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-07-13 12:52:21 dodanie dokumentu
Kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem Kamila Żelechowska 2018-07-13 10:36:52 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Ewa Świątczak 2018-07-12 13:58:44 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-07-12 10:38:25 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Ewa Świątczak 2018-07-11 14:44:33 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-07-06 11:28:08 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-06 07:32:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-04 11:48:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Starszy Strażnik Straży Miejskiej w Jastarni - 6 etatów Klaudia Budzisz 2018-07-04 11:46:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/472/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:34:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/471/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:33:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:32:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/469/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:30:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/466/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:28:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:26:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:25:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/462/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:24:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:21:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:19:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:18:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Jastarni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarni za 2017 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:14:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-07-04 07:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-07-03 15:19:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-07-03 15:18:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-07-03 14:47:59 edycja dokumentu