Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Publicznie dostępny wykaz danych 2012

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) 2012-02-24 12:23:12
dokument Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni 2012-02-24 12:24:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu prowadzącego zrzut i rozprowadzanie wód deszczowych z terenu skanalizowanego miejscowości Jurata 2012-02-24 12:23:37
dokument Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk 2012-03-05 11:10:26
dokument Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Usługi Transportowe Robert Lewicki, Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno 2012-03-05 11:11:06
dokument Wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:11:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:12:11
dokument Postanowienie o ustalanie zakresu konieczności i zakresu OOŚ w toku postępowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:12:41
dokument Wniosek Miasta Jastarnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-06-04 14:07:06
dokument Postanowienie o konieczności przeprowadzenia procedury ooś i jej zakresie 2012-07-03 12:57:54
dokument decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-09 14:59:22
dokument Raport oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu 2012-07-11 14:52:12
dokument Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności regulowanej 2012-07-11 15:04:22
dokument wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-07-13 09:15:20
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-27 11:47:23
dokument wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-08-24 08:30:00
dokument wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-09-27 12:49:30
dokument Wniosek PUK KOMEX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-11-07 10:49:09
dokument Postanowienie o nałożeniu na PUK KOMEX Sp. z o.o. obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko 2012-11-07 11:05:36
dokument raport oddziaływania przedsięwzięcia na inwestycję 2012-12-12 11:55:47