Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Stanu Cywilnego Natalia Sikora 2012-02-24 13:30:31 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Natalia Sikora 2012-02-24 13:29:52 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o dofinansowaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest Natalia Sikora 2012-02-24 13:25:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracy dla ratowników WOPR na sezon letni 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 13:22:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastarnia na 2012rok Natalia Sikora 2012-02-24 13:13:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-02-24 13:13:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-02-24 13:12:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-02-24 13:12:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 13:11:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne Natalia Sikora 2012-02-24 13:11:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia Natalia Sikora 2012-02-24 13:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 13:09:36 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012?2019 Natalia Sikora 2012-02-24 13:09:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 13:06:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Jastarnia w rejonie ulicy Polnej Natalia Sikora 2012-02-24 12:57:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni - pas przykolejowy w rejonie wczasów PKP, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr XXVIII/275/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego nr 32, poz. 121 z 15 czerwca 1998 r.) Natalia Sikora 2012-02-24 12:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/25/2011 Burmistrza Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2011 Natalia Sikora 2012-02-24 12:51:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 12:50:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 12:47:57 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 15/g115/P/I/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta Jastarni na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu Natalia Sikora 2012-02-24 12:47:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 12:45:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 12:44:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr 034/g115/D/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarni na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 12:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 14/g115/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 12:41:04 dodanie dokumentu
Inne Natalia Sikora 2012-02-24 12:37:09 dodanie dokumentu
Informacja o środowisku Natalia Sikora 2012-02-24 12:36:05 dodanie dokumentu
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. Natalia Sikora 2012-02-24 12:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o przedsiębiorcach Natalia Sikora 2012-02-24 12:33:33 usunięcie dokumentu
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. Natalia Sikora 2012-02-24 12:28:09 edycja dokumentu
Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 12:24:20 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu prowadzącego zrzut i rozprowadzanie wód deszczowych z terenu skanalizowanego miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-02-24 12:23:37 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Natalia Sikora 2012-02-24 12:23:12 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Natalia Sikora 2012-02-24 12:22:36 usunięcie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Natalia Sikora 2012-02-24 12:22:00 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dnia 17.02.2012 r. Natalia Sikora 2012-02-24 11:42:17 dodanie dokumentu
Informator miejski - Luty 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 11:40:53 dodanie dokumentu
Informator miejski - Styczeń 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 11:39:48 dodanie dokumentu
Informator miejski - Styczeń 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 11:38:21 usunięcie dokumentu
Informator miejski - Styczeń 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 11:38:08 dodanie dokumentu
Styczeń 2012 rok Natalia Sikora 2012-02-24 11:36:17 usunięcie dokumentu