Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w dniach 11-13 września 2017 r. w zakresie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków 2018-02-14 14:35:41
Protokół kontroli kompleksowej miasta i gminy Jastarnia w Urzędzie Miejskim w Jastarni w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2017-07-05 10:56:21
Wystąpienie pokontrolne - sprawdzenie prawidłowości wykonania zadań przez strażników Straży Miejskiej w Jastarni w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych ustawowoych uprawnień 2017-02-14 10:45:34
Wystąpienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy 2017-02-14 10:37:16
Protokół z kontroli Nr WIOS-GDA 94/2016 w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2016-04-26 12:29:26
Wystąpienie pokontrolne z prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy 2016-01-04 13:36:51
Protokół z kontroli archwium zakładowego Urzędu Miasta Jastarni 2015-11-26 14:18:51
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Gdańsku " Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej". Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 2014-05-20 13:39:20
Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Jastarni w zakresie przeprowadzonej w Urzędzie Miasta ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź. 2013-10-15 15:26:28
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Jastarni 2013-04-12 13:47:27