Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej

ZARZĄDZENIE NR 70

Burmistrza Miasta Jastarni

z dnia 30.03.2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej

 

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Miasta Jastarni

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni, ul. Portowa 24 - na okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

§ 3

 

Niniejszym zarządzeniem uchyla się zarządzenie Burmistrza Miasta Jastarnia nr 43 z dnia 24.02.2012r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni


Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Jastarni

Nr 70 z dnia 30.03.2012r.

 

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Jastarnia

 

 

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca działka:

 

Adres nieruchomości

Jastarnia, ul. Stelmaszczyka

Nr działki, karta mapy

cz. dz. nr 81/3. km 17

Nr Księgi Wieczystej

KW Nr 17037

Powierzchnia

150 m2

Okres dzierżawy

01.06.2012r. - 10.09.2014 r.

(działalność gospodarcza prowadzona w okresie sezonu letniego każdego roku dzierżawy)

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana przeznaczona pod działalność gastronomiczną i plac zabaw dla dzieci.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W projekcie planu zagospodarowania nieruchomość przeznaczona pod dojście do mola, ścieżkę rowerową oraz skwer - B.18ZP.

 

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

 

Stawka czynszu

za cały okres dzierżawy

53.765,70 zł + 23% VAT

(w tym czynsz za okres 1 sezonu letniego wynosi 17.921,90 zł + 23% VAT)

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w dwóch równych ratach w sezonie letnim 2012 r., 2013r., 2014 r.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie, począwszy od 01.01.2013 r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jastarni na okres 21 dni.

 

Burmistrz Jastarni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 02-04-2012 10:41:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Orzechowska 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 02-04-2012 10:41:53