Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-01-02 10:58:30
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Jastarnia i jej jednostkach budżetowych 2017-01-02 10:53:39
Zarządzenie nr 238/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-01-02 12:50:45
Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 grudnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchmości na terenie Gminy Miasta Jastarnia w terminie 02.01.2017-13.01.2017 r." 2017-01-02 12:54:38
Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 grudnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchmości na terenie Gminy Miasta Jastarnia w terminie 02.01.2017 r. - 13.01.2017 r. " 2017-01-02 12:58:03
Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni na 2017 r. 2016-12-22 10:03:04
Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:05:15
Zarządzenie Nr 229/216 Bumistrza Miasta Jastarni z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:07:58
Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:11:07
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej na Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (4x4) na podwoziu SCANIA GPU 11U2 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni 2017-01-02 13:01:30
Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:14:27
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:16:45
Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchmości sąsiedniej 2016-12-22 10:19:16
Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchmości sąsiedniej 2016-12-22 10:21:36
Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej plac zabaw dla dzieci 2016-12-22 10:24:08
Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-12-22 10:26:17
Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-12-22 10:28:21
Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-12-22 10:38:04
Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznacoznych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-12-22 10:40:00
Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 listopada 206 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2016-12-22 10:42:25
Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:45:37
Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:48:01
Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w urzedzie Miasta Jastarni za rok 2016 2016-12-22 10:50:34
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miasta w Jastarni 2016-12-22 10:52:30
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni w latach 2017-2018 w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016-11-17 12:13:59
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna teenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni w latach 2017-2018 w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016-11-17 12:11:13
Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieogranicoznego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-11-17 12:09:00
Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-11-08 15:03:57
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrz Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie zmiaszanych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Jastarnia oraz segregowanych odpadów komunalnych z PSZOK w Jastarni 2016-11-17 12:06:36
Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Jastarnia oraz segregowanych odpadów komunalnych z PSZOK w Jastarni 2016-11-17 12:03:37
Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie loklau mieszklanego położonego w miejscowości Jurata 2016-11-17 12:00:22
Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:58:29
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:55:55
Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojazdu i miejsc parkingowych 2016-11-17 11:53:05
Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-11-17 11:41:22
Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-11-17 11:39:24
Zarządzenie Nr 198/206 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 paźdzernika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-11-17 11:37:15
Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-11-17 11:34:54
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie karuzeli 2016-11-17 11:32:26
Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 paździenrika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zaplecze budowy i taras - dek drewniany 2016-11-17 11:29:57
Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:27:46
Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości infomacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za III kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-11-17 11:25:17
Zarządzenie nr 192/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 października 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac konserwacyjnych oraz drobnych robót elektrycznych w budynkach będących właśnością Gminy Jastarnia, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz innych prac elektrycznych na rzecz Gminy Jastarnia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 2016-10-31 13:50:02
Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:22:03
Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:15:26
Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 2016 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Jastarni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-11-17 11:10:19
Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia do Związku Małych Portów 2016-11-17 11:07:55
Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:05:20
Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:02:47
Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:00:47
Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jendostek budżetowych 2016-11-17 10:59:07
Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-11-17 10:55:42
Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-11-17 10:53:33
Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 września 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia odcinków ulic Sztormowej i Polnej w Jastarni 2016-11-17 10:51:32
Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 10:49:37
Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 10:46:54
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 10:44:48
Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni ogrodowej 2016-09-16 11:56:58
Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:01:01
Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-16 12:03:48
Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarni na 2017 rok oraz nad projektem Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2017 i lata następne 2016-09-16 12:06:59
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 września 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni" 2016-09-12 08:51:20
Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:10:35
Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-16 12:16:51
Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz określenia wzoru wniosku o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-09-06 13:49:23
Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA). 2016-09-16 12:19:09
Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie sezonowego ogródka cukierni oraz zaplecza magazynowego sklepu 2016-09-05 12:49:20
Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2016-09-05 12:51:08
Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni 2016-09-05 12:53:50
Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni 2016-09-05 12:56:06
Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2016-09-05 12:58:11
Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gimnajzum im. Jana Pawła II w Jastarni 2016-09-05 13:00:01
Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastarni 2016-09-05 13:17:18
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnajzum w Jastarni 2016-09-05 13:19:05
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Jastarnia 2016-09-05 13:25:12
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-09-05 13:26:53
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie banerów reklamowych 2016-09-05 13:29:56
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Jastarni 2016-09-05 13:32:16
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:33:57
Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:36:29
Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2016-08-01 15:03:01
Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:22:10
Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:39:14
Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za II kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-07-28 14:25:03
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:41:55
Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej oraz termomodernizacji i remontu budynku remizy OSP w Jastarni z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii" 2016-07-25 13:32:49
Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-09-05 13:44:40
Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-09-05 13:46:22
Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-09-05 13:48:24
Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:50:35
Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:53:02
Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-09-05 14:06:58
Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej 2016-09-05 14:09:11
Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wybrakowania Skutera wodnego YAMAHA FX 140, nr rej PZMINW "RAT-2" 2016-09-05 14:11:30
Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:13:30
Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:15:09
Zarządzenie nr 135/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych zlokalizowanego w Jastarni 2016-07-05 13:09:10
Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta Jastarni w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2016-07-04 15:21:13
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:17:35
Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:21:49
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:23:43
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykoananie robót dodatkowych związanych z zadaniem "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-06-29 14:30:11
Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny składnika majątku Gminy Miasta Jastarni 2016-06-29 14:27:44
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2016-06-29 14:26:12
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta jastanri z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie sklepu ze sprzedażą odzieży 2016-06-29 14:22:17
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:20:06
Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta Jastanri z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-29 14:18:30
Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-06-29 14:16:29
Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2016-06-17 09:36:53
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2016-06-29 14:12:49
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-14 13:49:47
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:10:42
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie punktu wędzarni ryb 2016-06-29 14:09:00
Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni i parkingu 2016-06-29 14:07:03
Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie stoiska sklepu spożywczego 2016-06-29 14:05:21
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2016-06-29 14:02:07
Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:00:05
Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzatargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod działalność usługową 2016-06-09 10:51:15
Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2016-06-09 10:49:36
Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:47:18
Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 10:44:41
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 1.7.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 10:42:34
Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-06-09 10:39:32
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczniem pod prowadzenie szkółki wodnej kitesurfingowej 2016-06-09 10:37:50
Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 312 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:35:46
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 10:33:56
Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:31:18
Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarnia 2016-06-09 10:29:54
Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkignu 2016-06-09 10:27:25
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-06-09 10:25:15
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-06-09 10:23:04
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 216 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-06-09 10:20:23
Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-06-09 10:18:27
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności usługowej 2016-06-09 10:16:30
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszklane wchodzące w skład gminy Jastarnia 2016-06-09 10:14:33
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.7.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 10:12:50
Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zamówień dodatkowych związanych z zadaniem "Opracowanie dokumnetacji techniczno-kosztorysowej dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-09 10:10:53
Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Opracowanie dokumnetacji techniczno-kosztorysowej dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-09 10:03:10
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2016/2017" 2016-06-09 09:38:37
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 09:36:48
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 09:33:22
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 maja 216 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 09:30:41
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 maja 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-06-09 09:27:57
Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych 2016-05-13 10:36:44
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za 2015 rok oraz innych informacji 2016-05-11 10:04:14
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Jastarni dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2016-05-13 10:39:05
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-05-13 10:41:11
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-05-13 10:43:14
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod sieć telefonii cyfrowej w Juracie 2016-05-13 10:45:09
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-05-13 10:47:09
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2016-05-13 10:48:51
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2016-05-13 10:51:11
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2016-05-13 10:53:32
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym niercuhmości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-05-13 10:55:25
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie sprzedaży wyrobów artystycznych 2016-05-13 10:57:25
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-05-13 10:58:53
Zarządzenei Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2016-05-13 11:00:57
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2016-05-13 11:02:38
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za I kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-04-29 07:42:48
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-05-13 11:05:55
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-13 11:08:29
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta w Jastarni 2016-04-19 11:29:06
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 kwietnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 roku. 2016-04-21 07:48:56
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 kwietnia 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-04-25 09:55:33
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:53:37
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:51:32
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2016-04-25 09:49:30
Zarządznie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:47:37
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchmości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2016-04-25 09:45:55
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchmości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, Juracie i Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności kulturalno-rekreacyjnej 2016-04-25 09:43:51
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica 2016-04-25 09:59:12
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-25 09:41:23
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-25 09:38:46
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowe pełnienie obowiązków dyrektora 2016-04-08 09:49:43
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2016-04-07 14:27:36
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata 2016-04-07 14:25:50
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2016-04-07 14:23:38
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym odcinka plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie toalety publicznej 2016-04-07 14:21:47
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudoawnej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-04-07 14:19:52
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno rekreacyjnej 2016-04-07 14:18:08
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:15:43
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-07 14:12:29
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:09:49
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych zlokalizowanego w Jastarni 2016-04-01 07:59:37
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 marca 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-04-07 14:06:40
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-03-24 11:09:39
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. 2016-03-24 11:07:49
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:03:58
Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta Jastarni w Wielki Piątek 2016-03-23 09:16:48
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:13:40
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-03-17 13:46:12
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:11:56
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Jastanria 2016-03-22 10:10:13
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:08:34
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-22 10:06:41
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:05:19
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego odcinków ulic Abrahama i Błękitnej w Jastarni 2016-03-22 10:03:35
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-02-26 13:44:37
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalnosci gastronomiczno rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:12:15
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:09:45
Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - wynajem sprzętu plażowego 2016-02-25 12:06:45
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-02-25 12:04:22
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2016-02-25 12:02:00
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie 2016-02-16 07:42:19
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-16 07:40:16
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie dzialalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:14:50
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 09:58:48
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-22 09:57:09
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu opałem i materiałami budowlanymi 2016-02-10 08:17:27
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 lutego 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-02-16 07:33:48
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów. 2016-02-04 11:19:12
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (z możliowścią składania ofert częściowych) dla zadania "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-02-10 08:20:10
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-02-10 08:22:19
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:25:09
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 2016-02-10 08:27:10
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-02-10 08:29:27
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażeniazgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-10 08:31:36
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-02-10 08:33:29
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-10 08:35:16
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-02-10 08:36:55
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 stycznia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-02-10 08:38:32
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Jastarni na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jastarni 2016-02-10 08:40:41
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:42:35
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-02-10 08:43:59
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:45:29
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok 2016-02-10 08:47:53
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa desek impregnowanych" 2016-02-10 08:49:19