Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2016 roku

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wykupu na cele publiczne gruntu niezabudowanego położonego w Jastarni 2016-04-04 08:14:32
Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchmości 2016-04-04 08:12:47
Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu lokalnego pomocy społecznej pod nazwą "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastarni na lata 2016-2020". 2016-04-04 08:11:28
Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z kąpielisk strzeżonych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Jastarni 2016-04-04 08:09:24
Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni w okresie sezonu kąpielowego 2016 2016-04-04 08:07:32
Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia na w roku 2016 2016-04-04 08:04:36
Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Puckiem porozumienia w sprawie podjęcia działań na rzecz realizacji zadania pn. "Budowa dróg wraz z odwodnieniem odcinka ulic Herrmanna, Ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów oraz ulicy Ceynowy w miejscowości Jastarnia". 2016-04-04 08:01:33
Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/2016 Rady Miasta Jastarni w sprawie przekazania na wyposażenie jednostki budżetowej Miejski Zarząd Portu elementów majątku Gminy Miasta Jastarni 2016-04-04 07:58:50
Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2016-04-04 12:50:18
Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Jastarnia oraz zmianę statusu gminy z gminy miejskiej na miejsko-wiejską 2016-04-04 12:46:39
Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miejscowości Jastarnia o statusie miasta, polegajacych na wyłączeniu miejscoowści Jurata i Kuźnica z części miasta i zmiany nazw rodzajowych tych jednostek na osady oraz w przedmiocie zmiany statusu gminy z miejskiej na miejsko-wiejską 2016-04-04 07:50:22
Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2019 2016-04-04 07:47:47
Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Na XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarni na 2016 rok 2016-04-04 07:44:47
Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego 2016-04-04 07:40:20