Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXXVI/332/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-07-05 14:02:06
Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Miejskiej w Jastarni z dnia 29 czerwca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-07-05 14:01:47
Uchwała Nr XXXVI/330/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-07-05 14:01:31
Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia części parteru budynków położonego w Jastarni przy ul. Rybackiej 27 2017-07-05 14:01:10
Uchwała Nr XXXVI/328/2017 rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia za osiągnięcia sportowe 2017-07-05 14:00:53
Uchwała Nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród Gminy Jastarnia dla uczniów i studentów 2017-07-05 14:00:25
Uchwała Nr XXXVI/326/2017 rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w ramach konkursu ?czyste Powietrze Pomorza ? edycja 2017? na terenie Gminy Jastarnia 2017-07-05 14:00:06
Uchwała Nr XXXVI/325/2017 rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVI/269/2001 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jastarni do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy 2017-07-05 13:59:47
Uchwała Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2017 rok 2017-07-05 13:59:25
Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-07-05 13:59:04
Uchwała Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 2017-07-05 13:58:43
Uchwała Nr XXXVI/321/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Jastarnia za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2016 r. 2017-07-05 13:58:16