Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kuźnicy 2017-10-04 08:17:36
Uchwała Nr XXXVIII/358/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kuźnicy 2017-10-04 08:07:47
Uchwała Nr XXXVIII/357/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-10-04 08:03:23
Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-10-04 08:02:04
Uchwała Nr XXXVIII/355/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-10-04 07:59:51
Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:58:34
Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:57:35
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:56:12
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:55:27
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:54:33
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-10-04 07:53:44
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy 2017-10-04 07:51:34
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy 2017-10-04 07:50:28
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2017-10-04 07:42:48
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza" 2017-10-13 13:06:58
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza - zmiana nr 2" 2017-10-04 07:29:21
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-10-04 07:21:28
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2017-2021 2017-10-04 07:18:39