Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XL/383/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2017-12-21 20:44:46
Uchwała Nr XL/382/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-12-21 20:41:54
Uchwała Nr XL/381/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-12-21 20:40:59
Uchwała Nr XL/380/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-12-21 20:39:58
Uchwała Nr XL/379/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2017-12-21 20:37:13
Uchwała Nr XL/378/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-21 20:34:22
Uchwała Nr XL/377/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-12-21 20:30:57
Uchwała Nr XL/376/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-21 20:28:23
Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-21 20:25:35
Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-12-21 20:22:10
Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-12-21 20:18:48