Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała L/489/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2018-10-01 13:15:44
Uchwała L/488/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2018-10-01 13:15:16
Uchwała L/487/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-10-01 13:14:47
Uchwała L/486/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica 2018-10-01 13:14:18
Uchwała L/485/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-10-01 13:13:52
Uchwała L/484/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2018-10-01 13:13:20
Uchwała L/483/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni 2018-10-01 13:12:31
Uchwała L/482/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na rok 2018. 2018-10-01 13:11:25
Uchwała L/481/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2018-10-01 13:09:45
Uchwała L/480/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarni na 2018 rok. 2018-10-01 13:07:55
Uchwała L/479/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024. 2018-10-01 13:06:33